Sponsorer

Se hvilke virksomheder der er sponsorer for Musikforeningen Bygningen, og dermed er med til at styrke musik- og kulturlivet i Køge.

Hovedsponsorer

Koncertsponsorer  / 2022

Markedsføring

 

Tak til alle sponsorer.

Det er af stor betydning at Musikforeningen Bygningens økonomi styrkes ved at organisationer, forretninger og erhvervslivet generelt, går ind og støtter med større og mindre beløb eller ydelser. Musikforeningens genydelse til er koncertbilletter, logo på hjemmeside og plakater. Sponsorater kan skrues individuelt sammen, således at sponsorer kan bruge sponsoratet aktivt i forhold til kundepleje og forretningsforbindelser.

Teaterbygningens fysiske rammer giver mulighed for at arrangere spisning inden en koncert, drikkevarer i pausen i særskilt lokale m.m. Sponsorerne er medvirkende til at styrke musik- og kulturlivet i Køge, og dermed også med til at gøre Køge til en mere attraktiv by for både borgere og erhvervsliv.

Skulle du være interesseret i at være med som sponsor kan du kontakte Bygningens sponsoransvarlige Jacob Ekstrøm på jacobekstroem1@gmail.com