Beretning fra Musikforeningen Bygningen

Kære musikinteresserede og koncertgængere i Køge.

Som flere af jer sikkert har hørt, så har Musikforeningen Bygningen valgt at opløse sig selv som forening. Bygningens program, med både koncerter og comedy, fortsætter dog som hidtil. 

Koncertproduktionen og -afviklingen er blevet overdraget til spillestedet Tapperiet, og Bygningens program afholdes fortsat på Teaterbygningen.

Du kan læse nedenstående beretning fra den afgående bestyrelsesforperson, med en uddybende forklaring på hvorfor en opløsning af foreningen er og var det helt rigtige at gøre.

 

Beretning fra Musikforeningen Bygningen:

Musikforeningen Bygningen blev etableret i 2001, i en tid hvor der for borgere i Køge kommune kun var meget begrænset mulighed for at opleve koncerter. Der var på det tidspunkt ikke noget etableret spillested i byen med et kontinuerligt musikprogram, så hvis man interesserede sig for live-musik måtte man tage til andre byer.

I år 2000 blev musikloven fra 1976 revideret og honorarstøtteordningen blev en realitet. Det var denne ordning der sammen med en kommunal medfinansiering, dannede grundlag for musikforeningens etablering. Den første koncert blev afviklet 1. februar 2001 hvor Erik Grip stod på plakaten. Samme sæson bød på en udsolgt koncert med Tim Christensen på turnéen efter hans første soloalbum – ”Secrets On Parade”.

I 2006 kom en ny aktør på banen, nemlig Ungekulturhuset Tapperiet som også etablerede sig med en musikscene og der blev skabt et gunstigt samarbejdsklima mellem de to koncertarrangører. Op igennem 10’erne blev det dog evident at to organisationer som lokalt arbejder med samme formål, ikke gav optimale vilkår for Køges koncertvirksomhed. Det blev mere og mere tydeligt at ressourcerne ville gøre mere gavn i en samlet organisation som løftede hele området.

I 2021 ansatte foreningen Tapperiets koncertbooker Karen Gudiksen som ny kunstnerisk leder og det samlede ansvar for koncertvirksomheden i de to organisationer var således samlet hos en person. Samme år blev der afsendt en fælles ansøgning til Statens Kunstfond som resulterede i at Tapperiet, Teaterbygningen og Musikforeningen Bygningen blev udpeget som netværks- og genrespillested for perioden 2022 – 2024 med en bevilling på cirka 1 million kr. årligt i perioden.

I 2023 blev de to parallelle koncertøkonomier samlet i kommunalt regi og i samme år blev der ansat en frivilligkoordinator på Tapperiet, som nu varetager ansvaret for frivillighed ved koncerterne i begge huse.

Det har været bestyrelsens overbevisning at denne transitionsproces var en rigtig og nødvendig vej at gå for at sikre de mest optimale forudsætninger for en både stabil og udviklingsorienteret livescene i Køge kommune. Alle aspekter af koncertproduktionen er nu overdraget til den kommunale arrangørentitet Tapperiet og Teaterbygningen og er i særdeles gode hænder. Vi mener at vores bestyrelsesarbejde hermed er fuldført og at vi som forening nu har gjort os overflødige. På den baggrund indstiller bestyrelsen til at Musikforeningen Bygningen opløses med udgangen af dette år – 2023.

Herfra skal samtidig lyde en kæmpestor tak til alle der har involveret sig i musikforeningens virke:

– Alle de mange, mange koncertfrivillige der har involveret sig og afviklet alle koncerterne gennem årene.

– Foreningens medlemmer som engagerede sig og bakkede foreningen op.

– Tidligere bestyrelsesmedlemmer, der troede på, og arbejdede for at Køge var stor nok til at have sin egen livescene.

– Den nuværende bestyrelse som har båret foreningen gennem først en pandemi og derefter transitionsprocessen frem mod i dag.

Og ikke mindst alle de koncertgæster som købte billetterne gennem de sidste 23 år.

På bestyrelsens vegne

Rasmus Schrøder

Fungerende forperson