Corona opdatering 19. december 2021

Coronavirus / Covid-19 opdatering

Orientering vedrørende Coronavirus / Covid-19, retningslinjer og restriktioner på Musikforeningen Bygningen/Teaterbygningen:

Som følge af myndighedernes seneste restriktioner for kulturområdet er Teaterbygningen – hvor vi afholder vores koncerter – lukket ned med virkning fra søndag den 19. december 2021 og frem til mandag den 17. januar 2022.

Læs mere om Coronavirus / Covid-19, retningslinjer og restriktioner på www.coronasmitte.dk

Corona opdatering – 8. december 2021

På pressemødet onsdag den 8. december 2021 blev en række restriktioner indført, der gælder fra fredag den 10. december 2021, og foreløbigt fire uger frem:
Der indføres forbud mod at afholde koncerter, hvor der er flere end 50 stående koncertgæster. Forbuddet gælder kun for stående koncertgæster, og altså ikke ved koncerter med siddepladsopsætning feks. julekoncerten med Veronica Mortensen og Niels HP den 16. december.
Kravet om coronapas gælder stadig for voksne og børn over 15 år og skal fremvises sammen med gyldigt billed-ID ved ankomst til koncerten. Har du ikke benyttet dit coronapas i lang tid, skal du logge ind med NemID første gang.
Er du fritaget for Coronapas, så skal du kunne fremvise gyldig dokumentation for fritagelse udstedt af Borgerservice.
Der er krav om mundbind eller visir for både koncertgæster og for ansatte og frivillige, dog med undtagelse af siddende koncertgæster, samt ansatte og frivillige med gyldigt Coronapas.
Læs mere om Coronapas og brug heraf på www.coronasmitte.dk

Generalforsamling i Musikforeningen Bygningen

Indkaldelse til Generalforsamling i Musikforeningen Bygningen

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling i Musikforeningen Bygningen. Den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne, der kan læses på hjemmesiden, afholdes i slutningen af april måned hvert år, men på grund af corona-pandemien er årets generalforsamling besluttet rykket og bliver afholdt tirsdag 17. august 2021 kl. 19 i Musikcaféen i Teaterbygningen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag fra medlemmer
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
    på valg i lige år, og halvdelen er på valg i ulige år)
  6. Valg af revisor for det kommende år
  7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Musikforeningen Bygningens bestyrelse

Coronavirus – Update 6/5 2021

Så spiller musikken igen i Musikforeningen Bygningen.

Som led i planen for genåbning af samfundet, vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 22. marts 2021, kan koncerter og lignende indendørs kulturarrangementer igen åbne og afholdes fra torsdag den 6. maj.

For at kunne deltage i koncerter, skal du kunne fremvise et gyldigt Coronapas. Dette gælder alle koncertgæster der er fyldt 15 år. Coronapas kan både være digitalt eller i papirformat, og fremvises ved ankomst på Bygningen/Teaterbygningen, sammen med koncertbilletten. Du skal også kunne fremvise gyldigt billed-ID, for at bekræfte at du er den person Coronapasset er gyldig for. Hvis du ikke kan fremvise gyldigt Coronapas, er vi nødsaget til at nægte dig adgang til Bygningen/Teaterbygningen.
Hvis du er fritaget for Coronapas og har købt koncertbillet på forhånd, så kan du få dit billetkøb refunderet ved at sende en mail til info@bygningen.dk med oplysninger herom.

Du skal have mundbind eller visir på når du bevæger dig rundt, men ikke når du sidder ned på din plads til koncerten.
Vi foretrækker Dankort og Mobilepay – fremfor kontanter – som betaling ved køb i baren, som lukker for servering kl. 22.00.

Koncerter afholdes med unummererede siddepladser til et begrænset antal koncertgæster, og med en meters afstand til koncertgæster man ikke er i selskab med. De Gældende kvadratmeterkrav til koncerter med siddepladser betyder at vi har plads til 165 koncertgæster.

Er du er syg, sløj eller har symptomer, så bliv hjemme.
Hold afstand og undgå kontakt når du er på Bygningen/Teaterbygningen.
Læs om generelle regler og retningslinjer for kulturlivet på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk

CORONA UPDATE 24/3 2021

Myndighederne har den 23. marts meldt ud, at spillesteder fortsat er tvangslukkede frem til og med den 5. maj.
Dette gælder også for Musikforeningen Bygningen, og vi er derfor nødt til at aflyse alle planlagte aktiviteter frem til og med den 5. maj 2021.
Vi forsøger, så vidt det er muligt, at flytte arrangementerne til nye datoer, og har du billetter tii en af de aflyste/flyttede koncerter, vil du automatisk blive kontaktet af vores billetudbyder på den mailadresse du brugte da du købte billetterne, med information om flytningen.
Hvis arrangementet ikke kan flyttes, aflyses arrangementet og billetterne bliver refunderet.

Vi går lysere tider i møde og forventer indtil videre at arrangementer i resten 2021 bliver afviklet som planlagt.
Du kan følge med i udviklingen her på siden, eller på vores facebook profil: @musikforeningenbygningen
Har du spørgsmål kan de rettes til info@bygningen.dk

Vi glæder os til at se jer alle igen!

CORONA UPDATE 24/2 2021

Myndighederne har i dag den 24. februar meldt ud, at spillesteder fortsat er tvangslukkede frem til 5. april.
Dette gælder også for Musikforeningen Bygningen, og vi er derfor nødt til at aflyse alle planlagte aktiviteter frem til 5. april 2021.
Vi forsøger, så vidt det er muligt, at flytte arrangementerne til nye datoer, og har du billetter tii en af de aflyste/flyttede koncerter, vil du automatisk blive kontaktet af vores billetudbyder på den mailadresse du brugte da du købte billetterne, med information om flytningen.
Hvis arrangementet ikke kan flyttes, aflyses arrangementet og billetterne bliver refunderet.

Vi går lysere tider i møde og forventer indtil videre at arrangementer i resten 2021 bliver afviklet som planlagt.
Du kan følge med i udviklingen her på siden, eller på vores facebook profil: @musikforeningenbygningen
Har du spørgsmål kan de rettes til info@bygningen.dk

Vi glæder os til at se jer alle igen!

CORONA UPDATE 7. december 2020

CORONA UPDATE

Myndighederne har i dag den 7. december meldt ud at spillesteder i 38 kommuner er tvangslukkede frem til 3. januar.

Køge er blandt de kommuner, så det gælder også for Musikforeningen Bygningen, og derfor er vi nødt til at aflyse alle planlagte aktiviteter i resten af december 2020.

Hvis du har billet til et af de aflyste arrangementer, vil du automatisk få refunderet dine penge.

Vi går lysere tider i møde og forventer indtil videre at arrangementer i 2021 bliver afviklet som planlagt.

Har du spørgsmål kan de rettes til info@bygningen.dk

Vi glæder os til at se jer alle i det nye år

Info til publikum ved Musikforeningen Bygningens arrangementer på Teaterbygningen

Vores gæster og personales helbred samt sikkerhed ligger os meget på sinde. Derfor efterlever vi naturligvis myndighedernes retningslinjer for at undgå coronasmitte, vi følger udviklingen nøje. Vi har indført en række tiltag, som skal gøre det trygt for publikum at komme på Teaterbygningen. Det er vigtigt, at publikum orienterer sig om disse tiltag inden besøg på Teaterbygningen.

Det er vigtigt, at man bliver hjemme, hvis man føler sig syg eller har symptomer på sygdom.

Personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 bør udvise stor forsigtighed ved besøg på Teaterbygningen.

Vi opfordrer til, at man ankommer i god tid før koncerten eller forestillingens start, samt at man følger vores foyermedarbejderes anvisninger. Man kan blive bedt om at vente ved indgangen, og vi beder vores gæster have forståelse for, at dette sker for at overholde myndighedernes krav til afstand og kapacitetsbegrænsning. Der vil være 2 indgange: Hovedindgangen (A) og indgang B v/parkeringspladsen.

Alle stående koncerter er, i forbindelse med COVID-19, indtil videre ændret til siddepladser. Pladserne i salen er unummererede og man bedes sætte sig med 1 ledigt sæde mellem personer man ikke har nære relationer til.

Alle, der går ind på Teaterbygningen, skal benytte håndsprit ved ankomsten. Mundbind skal benyttes når man bevæger sig rundt på Teaterbygningen og må tages af, når man sidder på sin stol. Mundbind kan udleveres ved indgangen.

Vi beder alle holde god afstand til hinanden (1 meter) både udenfor Teaterbygningen, i foyeren og når publikum skal ind og ud af salen.

Det er desværre ikke muligt for os at tilbyde bemandede garderober under de aktuelle forhold. Vi tilbyder publikum at lægge overtøjet på det tomme sæde i salen.

Aktuelt må vi afvikle arrangementer med begrænset kapacitet. Det betyder, at vi kan blive nødt til omplacere købte billetter. Alle billetholdere orienteres direkte på mail om dette. Hvert andet sæde i salen skal stå tomt for at opretholde myndighedernes afstandskrav. Dog må personer, der i forvejen har tæt kontakt, f.eks. fra samme husstand eller kærester (nære relationer), gerne sidde sammen. Vi beder om publikums forståelse for, at situationen kræver ekstra sikkerhedsforanstaltninger, og opfordrer alle til at følge vores medarbejderes pladsanvisninger.

På grund af kapacitetsbegrænsninger i foyerområdet opfordrer vi til, at man går hurtigst muligt til salen ved ankomst, samt at man så vidt muligt bliver siddende i salen i en eventuel pause. Det vil naturligvis være muligt at komme på toilet samt købe drikkevarer i barerne (begrænset udvalg). Barerne vil dog lukke ved arrangement start. Vi beder alle holde god afstand, samt følge vores ansattes anvisninger. Vi opfordrer til, at man sender en enkelt person i baren fremfor at gå flere. Vi anbefaler ligeledes, at benytte mobilpay eller dankort som betaling.

Vi ved, at det kan være svært, men af sikkerhedsgrunde beder vi publikum undlade at synge med under koncerter (med mindre myndighedernes afstandskrav på 2 meter kan overholdes).

Vi opfordrer alle, der har en smartphone, til at hente og installere myndighedernes Smittestop App. Skulle vi være så uheldige, at der opstår smitterisiko under vores arrangementer, så vil app’en være en effektiv hjælp til smitteopsporing. Vi følger i øvrigt myndighedernes anvisninger i tilfælde af smitteudbrud. App’en virker selvom telefonen er sat på lydløs under koncerten. Det er stadig helt afgørende, at man bliver hjemme, hvis man har symptomer. Man kan få pengene retur (billetgebyrer undtaget), hvis Musikforeningen Bygningen må aflyse en forestilling eller reducere antallet af pladser i salen. Derfor kan du trygt købe billetter til vores arrangementer og forestillinger. Da vi under de nuværende retningslinjer må gennemføre koncerter og forestillinger med begrænset kapacitet, kan der hurtigt blive udsolgt, og vi opfordrer derfor publikum til at sikre sig en billet til de koncerter, man ikke vil gå glip af. Vi henviser til online billetsalg via de direkte link på bygningen.dk.

Vi glæder os til at se jer til store live-oplevelser!

 

Ret til ændringer forbeholdes.

Referat fra Generalforsamling 2020

Referat Generalforsamling i MUSIKFORENINGEN ’BYGNINGEN’ – Køge Tirsdag den 18. august 2020 kl. 19.00.

Musikforeningen BYGNINGENs ordinære årlige generalforsamling (GF) afholdtes på Teaterbygningen i Køge og afvikledes iht. dagsordenen og jvf. vedtægternes § 9. Formanden, Jesper Friis, bød velkommen til de (16) fremmødte medlemmer, og udbad sig forslag til en dirigent.

Ad 1: Valg af dirigent
Jens Peter Halborg blev foreslået – og valgt. Han konstaterede, at GF var lovligt indvarslet. Per Sørensen blev foreslået til referentopgaven, hvilket blev vedtaget.

Ad 2: Formandens beretning
Formanden, Jesper Friis, aflagde beretning og sagde bl.a., at man sidst – i 2019 – havde bekymringer om økonomien, men at 2019 havde været et forrygende godt år med 10.000 solgte billetter og udsolgte koncerter, lige indtil “taget faldt ned på Teaterbygningen”. Nu har CORONAEN skabt andre bekymringer, og det er årsagen til at vi afholder generalforsamling i august måned og ikke i april, som vedtægterne foreskriver. Dog, vi er fortsat bekymret over økonomien, og sidste år lovede jeg, at vi ville sætte ind på fire punkter!

Vi ville have flere medlemmer, et mål var 500 medlemmer. Vi ville søge politisk indflydelse for at klargøre vores betydning for byens kultur og kommunens profil. Vi ville søge tættere samarbejde med Teaterbygningen og øvrige musikforeninger i byen. Og vi ville fortsat levere kvalitet og musikalsk live-kultur fra allerøverste hylde, men også forsøge at få flere penge i kassen!
Resultatet blev bl.a.; vi fik flere medlemmer, selvom vi ikke helt nåede målet med 430. Og ja, vi fik gjort politikerne opmærksomme på BYGNINGENs betydning. Vi oplevede bred opbakning. Og samarbejdet med Teaterbygningen med en ny bestyrelsesstruktur rummer også vores medvirken og deltagelse. Teaterbygningen skal fremover være mere kulturhus og mindre forsamlingshus. – Samarbejdet omfatter også Tapperiet, der bl.a. medfører, at vores kunstneriske leder, Jens Peter Halborg, afløses af Karen Gudiksen, når han trækker sig til næste år. Og så lykkedes det os i 2019 at frembringe et fremragende musikprogram med to håndfulde udsolgte arrangementer, igen med fremragende programarbejde af Jens Peter Halborg! – Sidste år varsledes flere ‘røde lamper’, men vi endte alligevel med sorte tal på bundlinjen. På trods af tagproblemerne… 5.748 kr. blev overskuddet, men det er sorte tal. Og sammenlignet med 2018’s underskud på over 80.000 kr., så er det trods alt godt gået!

Som nævnt blev tagkonstruktionen på Teaterbygningen en stor udfordring. Med kort varsel fik vi at vide, at Teaterbygningen skulle lukkes. Og vi måtte i hast flytte og omplacere omkring 15 koncerter – flere af dem udsolgte. Det lykkedes ved en ihærdig indsats og et godt sam-arbejde. Kun en enkelt koncert (med DR’s BigBand Julekoncert) måtte aflyses. Flytningen af koncerterne gav et minus på omkring 160.000 kr. (fra oktober 2019 til februar 2020).

Teaterbygningen stod klar til genåbning 1. april 2020! Men så kom Coronakrisen. Og vores arbejde blev sat på endnu en prøve. Vi nåede at afvikle sølle tre koncerter i 2020, før Danmark og vores musikforening blev lukket ned. – Nu er vi klar med et stort efterårsprogram, MEN vi ved ikke i dette øjeblik, hvor meget af programmet, vi får mulighed for at afvikle(!). Og vi kender heller ikke konsekvenserne for vores økonomi… Vi skal nok stå igennem! Jeg er optimist. Meget er lykkedes for os – men udfordringerne findes! Med vores bestyrelse, frivillige ikke mindst, gode samarbejdspartnere med meget mere, skal det nok gå alt sammen. Tak for ordet.

Der var ingen bemærkninger til formandens beretning, som blev enstemmigt vedtaget.

Ad 3: Godkendelse af årsregnskab
Kassereren, Per Sørensen, fremlagde og gennemgik det – af revisionsfirmaet ADDERE – udarbejdede årregnskab, som blev enstemmigt godkendt og vedtaget.

Ad 4: Indkomne forslag fra medlemmer
Der var ikke indkommet forslag at behandle.

Ad 5: Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er på valg i lige år, og halvdelen er på valg i ulige år).
Formanden Jesper Friis, Finn Guld, Jette Andersen og Per Sørensen var på valg. De nævnte genvalgtes for en 2-årig periode. Herefter åbnedes mulighed for nyvalg af to nye bestyrelses-medlemmer, ligesom en suppleantpost fortsat ønskedes besat. Foreslået til bestyrelsen blev Jacob Ekstrøm og Jonas Nielsen. Begge valgtes ved akklamation (for en to-årig periode).

Liselotte Skovsager blev foreslået og igen valgt som suppleant – med møderet i bestyrelsen. (Ud over de valgte, består bestyrelsen af: Rasmus Schrøder, Anders Andreassen og Bjarne Bjørn Andersen, der således er på valg til næste år).

Ad 6: Valg af revisor for det kommende år
Det besluttedes at genvælge statsaut. revisorfirma ADDERE som revisor.

Ad 7: Eventuelt
Medlemmet Søren Dam foreslog sig selv til et samarbejde med erhvervslivet i fokus, hvilket blev imødekommet og anerkendende modtaget af formanden!
Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende og straks efter; med Jesper Friis, som formand, næstformand Rasmus Schrøder – og som kasserer, fortsat; Per Sørensen.

Som kunstnerisk leder fortsætter Jens Peter Halborg (indtil næste års generalforsamling).

Hermed sluttede generalforsamlingen. Formanden takkede dirigenten for veludført arbejde.
Referent: 18. august 2020
Per Sørensen