Generalforsamling i Musikforeningen Bygningen

Indkaldelse til Generalforsamling i Musikforeningen Bygningen

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling i Musikforeningen Bygningen. Den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne, der kan læses på hjemmesiden, afholdes i slutningen af april måned hvert år, men på grund af corona-pandemien er årets generalforsamling besluttet rykket og bliver afholdt tirsdag 17. august 2021 kl. 19 i Musikcaféen i Teaterbygningen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag fra medlemmer
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
    på valg i lige år, og halvdelen er på valg i ulige år)
  6. Valg af revisor for det kommende år
  7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Musikforeningen Bygningens bestyrelse