Beretning fra Musikforeningen Bygningen

Kære musikinteresserede og koncertgængere i Køge.

Som flere af jer sikkert har hørt, så har Musikforeningen Bygningen valgt at opløse sig selv som forening. Bygningens program, med både koncerter og comedy, fortsætter dog som hidtil. 

Koncertproduktionen og -afviklingen er blevet overdraget til spillestedet Tapperiet, og Bygningens program afholdes fortsat på Teaterbygningen.

Du kan læse nedenstående beretning fra den afgående bestyrelsesforperson, med en uddybende forklaring på hvorfor en opløsning af foreningen er og var det helt rigtige at gøre.

 

Beretning fra Musikforeningen Bygningen:

Musikforeningen Bygningen blev etableret i 2001, i en tid hvor der for borgere i Køge kommune kun var meget begrænset mulighed for at opleve koncerter. Der var på det tidspunkt ikke noget etableret spillested i byen med et kontinuerligt musikprogram, så hvis man interesserede sig for live-musik måtte man tage til andre byer.

I år 2000 blev musikloven fra 1976 revideret og honorarstøtteordningen blev en realitet. Det var denne ordning der sammen med en kommunal medfinansiering, dannede grundlag for musikforeningens etablering. Den første koncert blev afviklet 1. februar 2001 hvor Erik Grip stod på plakaten. Samme sæson bød på en udsolgt koncert med Tim Christensen på turnéen efter hans første soloalbum – ”Secrets On Parade”.

I 2006 kom en ny aktør på banen, nemlig Ungekulturhuset Tapperiet som også etablerede sig med en musikscene og der blev skabt et gunstigt samarbejdsklima mellem de to koncertarrangører. Op igennem 10’erne blev det dog evident at to organisationer som lokalt arbejder med samme formål, ikke gav optimale vilkår for Køges koncertvirksomhed. Det blev mere og mere tydeligt at ressourcerne ville gøre mere gavn i en samlet organisation som løftede hele området.

I 2021 ansatte foreningen Tapperiets koncertbooker Karen Gudiksen som ny kunstnerisk leder og det samlede ansvar for koncertvirksomheden i de to organisationer var således samlet hos en person. Samme år blev der afsendt en fælles ansøgning til Statens Kunstfond som resulterede i at Tapperiet, Teaterbygningen og Musikforeningen Bygningen blev udpeget som netværks- og genrespillested for perioden 2022 – 2024 med en bevilling på cirka 1 million kr. årligt i perioden.

I 2023 blev de to parallelle koncertøkonomier samlet i kommunalt regi og i samme år blev der ansat en frivilligkoordinator på Tapperiet, som nu varetager ansvaret for frivillighed ved koncerterne i begge huse.

Det har været bestyrelsens overbevisning at denne transitionsproces var en rigtig og nødvendig vej at gå for at sikre de mest optimale forudsætninger for en både stabil og udviklingsorienteret livescene i Køge kommune. Alle aspekter af koncertproduktionen er nu overdraget til den kommunale arrangørentitet Tapperiet og Teaterbygningen og er i særdeles gode hænder. Vi mener at vores bestyrelsesarbejde hermed er fuldført og at vi som forening nu har gjort os overflødige. På den baggrund indstiller bestyrelsen til at Musikforeningen Bygningen opløses med udgangen af dette år – 2023.

Herfra skal samtidig lyde en kæmpestor tak til alle der har involveret sig i musikforeningens virke:

– Alle de mange, mange koncertfrivillige der har involveret sig og afviklet alle koncerterne gennem årene.

– Foreningens medlemmer som engagerede sig og bakkede foreningen op.

– Tidligere bestyrelsesmedlemmer, der troede på, og arbejdede for at Køge var stor nok til at have sin egen livescene.

– Den nuværende bestyrelse som har båret foreningen gennem først en pandemi og derefter transitionsprocessen frem mod i dag.

Og ikke mindst alle de koncertgæster som købte billetterne gennem de sidste 23 år.

På bestyrelsens vegne

Rasmus Schrøder

Fungerende forperson

 

Corona opdatering 19. december 2021

Coronavirus / Covid-19 opdatering

Orientering vedrørende Coronavirus / Covid-19, retningslinjer og restriktioner på Musikforeningen Bygningen/Teaterbygningen:

Som følge af myndighedernes seneste restriktioner for kulturområdet er Teaterbygningen – hvor vi afholder vores koncerter – lukket ned med virkning fra søndag den 19. december 2021 og frem til mandag den 17. januar 2022.

Læs mere om Coronavirus / Covid-19, retningslinjer og restriktioner på www.coronasmitte.dk

Corona opdatering – 8. december 2021

På pressemødet onsdag den 8. december 2021 blev en række restriktioner indført, der gælder fra fredag den 10. december 2021, og foreløbigt fire uger frem:
Der indføres forbud mod at afholde koncerter, hvor der er flere end 50 stående koncertgæster. Forbuddet gælder kun for stående koncertgæster, og altså ikke ved koncerter med siddepladsopsætning feks. julekoncerten med Veronica Mortensen og Niels HP den 16. december.
Kravet om coronapas gælder stadig for voksne og børn over 15 år og skal fremvises sammen med gyldigt billed-ID ved ankomst til koncerten. Har du ikke benyttet dit coronapas i lang tid, skal du logge ind med NemID første gang.
Er du fritaget for Coronapas, så skal du kunne fremvise gyldig dokumentation for fritagelse udstedt af Borgerservice.
Der er krav om mundbind eller visir for både koncertgæster og for ansatte og frivillige, dog med undtagelse af siddende koncertgæster, samt ansatte og frivillige med gyldigt Coronapas.
Læs mere om Coronapas og brug heraf på www.coronasmitte.dk

Generalforsamling i Musikforeningen Bygningen

Indkaldelse til Generalforsamling i Musikforeningen Bygningen

Så er det blevet tid til den årlige generalforsamling i Musikforeningen Bygningen. Den ordinære generalforsamling skal i henhold til vedtægterne, der kan læses på hjemmesiden, afholdes i slutningen af april måned hvert år, men på grund af corona-pandemien er årets generalforsamling besluttet rykket og bliver afholdt tirsdag 17. august 2021 kl. 19 i Musikcaféen i Teaterbygningen.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Godkendelse af årsregnskab
  4. Indkomne forslag fra medlemmer
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer (halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er
    på valg i lige år, og halvdelen er på valg i ulige år)
  6. Valg af revisor for det kommende år
  7. Eventuelt

Med venlig hilsen
Musikforeningen Bygningens bestyrelse

Coronavirus – Update 6/5 2021

Så spiller musikken igen i Musikforeningen Bygningen.

Som led i planen for genåbning af samfundet, vedtaget af et bredt flertal i Folketinget den 22. marts 2021, kan koncerter og lignende indendørs kulturarrangementer igen åbne og afholdes fra torsdag den 6. maj.

For at kunne deltage i koncerter, skal du kunne fremvise et gyldigt Coronapas. Dette gælder alle koncertgæster der er fyldt 15 år. Coronapas kan både være digitalt eller i papirformat, og fremvises ved ankomst på Bygningen/Teaterbygningen, sammen med koncertbilletten. Du skal også kunne fremvise gyldigt billed-ID, for at bekræfte at du er den person Coronapasset er gyldig for. Hvis du ikke kan fremvise gyldigt Coronapas, er vi nødsaget til at nægte dig adgang til Bygningen/Teaterbygningen.
Hvis du er fritaget for Coronapas og har købt koncertbillet på forhånd, så kan du få dit billetkøb refunderet ved at sende en mail til info@bygningen.dk med oplysninger herom.

Du skal have mundbind eller visir på når du bevæger dig rundt, men ikke når du sidder ned på din plads til koncerten.
Vi foretrækker Dankort og Mobilepay – fremfor kontanter – som betaling ved køb i baren, som lukker for servering kl. 22.00.

Koncerter afholdes med unummererede siddepladser til et begrænset antal koncertgæster, og med en meters afstand til koncertgæster man ikke er i selskab med. De Gældende kvadratmeterkrav til koncerter med siddepladser betyder at vi har plads til 165 koncertgæster.

Er du er syg, sløj eller har symptomer, så bliv hjemme.
Hold afstand og undgå kontakt når du er på Bygningen/Teaterbygningen.
Læs om generelle regler og retningslinjer for kulturlivet på Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk

CORONA UPDATE 24/3 2021

Myndighederne har den 23. marts meldt ud, at spillesteder fortsat er tvangslukkede frem til og med den 5. maj.
Dette gælder også for Musikforeningen Bygningen, og vi er derfor nødt til at aflyse alle planlagte aktiviteter frem til og med den 5. maj 2021.
Vi forsøger, så vidt det er muligt, at flytte arrangementerne til nye datoer, og har du billetter tii en af de aflyste/flyttede koncerter, vil du automatisk blive kontaktet af vores billetudbyder på den mailadresse du brugte da du købte billetterne, med information om flytningen.
Hvis arrangementet ikke kan flyttes, aflyses arrangementet og billetterne bliver refunderet.

Vi går lysere tider i møde og forventer indtil videre at arrangementer i resten 2021 bliver afviklet som planlagt.
Du kan følge med i udviklingen her på siden, eller på vores facebook profil: @musikforeningenbygningen
Har du spørgsmål kan de rettes til info@bygningen.dk

Vi glæder os til at se jer alle igen!

CORONA UPDATE 24/2 2021

Myndighederne har i dag den 24. februar meldt ud, at spillesteder fortsat er tvangslukkede frem til 5. april.
Dette gælder også for Musikforeningen Bygningen, og vi er derfor nødt til at aflyse alle planlagte aktiviteter frem til 5. april 2021.
Vi forsøger, så vidt det er muligt, at flytte arrangementerne til nye datoer, og har du billetter tii en af de aflyste/flyttede koncerter, vil du automatisk blive kontaktet af vores billetudbyder på den mailadresse du brugte da du købte billetterne, med information om flytningen.
Hvis arrangementet ikke kan flyttes, aflyses arrangementet og billetterne bliver refunderet.

Vi går lysere tider i møde og forventer indtil videre at arrangementer i resten 2021 bliver afviklet som planlagt.
Du kan følge med i udviklingen her på siden, eller på vores facebook profil: @musikforeningenbygningen
Har du spørgsmål kan de rettes til info@bygningen.dk

Vi glæder os til at se jer alle igen!

CORONA UPDATE 7. december 2020

CORONA UPDATE

Myndighederne har i dag den 7. december meldt ud at spillesteder i 38 kommuner er tvangslukkede frem til 3. januar.

Køge er blandt de kommuner, så det gælder også for Musikforeningen Bygningen, og derfor er vi nødt til at aflyse alle planlagte aktiviteter i resten af december 2020.

Hvis du har billet til et af de aflyste arrangementer, vil du automatisk få refunderet dine penge.

Vi går lysere tider i møde og forventer indtil videre at arrangementer i 2021 bliver afviklet som planlagt.

Har du spørgsmål kan de rettes til info@bygningen.dk

Vi glæder os til at se jer alle i det nye år

Info til publikum ved Musikforeningen Bygningens arrangementer på Teaterbygningen

Vores gæster og personales helbred samt sikkerhed ligger os meget på sinde. Derfor efterlever vi naturligvis myndighedernes retningslinjer for at undgå coronasmitte, vi følger udviklingen nøje. Vi har indført en række tiltag, som skal gøre det trygt for publikum at komme på Teaterbygningen. Det er vigtigt, at publikum orienterer sig om disse tiltag inden besøg på Teaterbygningen.

Det er vigtigt, at man bliver hjemme, hvis man føler sig syg eller har symptomer på sygdom.

Personer med øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19 bør udvise stor forsigtighed ved besøg på Teaterbygningen.

Vi opfordrer til, at man ankommer i god tid før koncerten eller forestillingens start, samt at man følger vores foyermedarbejderes anvisninger. Man kan blive bedt om at vente ved indgangen, og vi beder vores gæster have forståelse for, at dette sker for at overholde myndighedernes krav til afstand og kapacitetsbegrænsning. Der vil være 2 indgange: Hovedindgangen (A) og indgang B v/parkeringspladsen.

Alle stående koncerter er, i forbindelse med COVID-19, indtil videre ændret til siddepladser. Pladserne i salen er unummererede og man bedes sætte sig med 1 ledigt sæde mellem personer man ikke har nære relationer til.

Alle, der går ind på Teaterbygningen, skal benytte håndsprit ved ankomsten. Mundbind skal benyttes når man bevæger sig rundt på Teaterbygningen og må tages af, når man sidder på sin stol. Mundbind kan udleveres ved indgangen.

Vi beder alle holde god afstand til hinanden (1 meter) både udenfor Teaterbygningen, i foyeren og når publikum skal ind og ud af salen.

Det er desværre ikke muligt for os at tilbyde bemandede garderober under de aktuelle forhold. Vi tilbyder publikum at lægge overtøjet på det tomme sæde i salen.

Aktuelt må vi afvikle arrangementer med begrænset kapacitet. Det betyder, at vi kan blive nødt til omplacere købte billetter. Alle billetholdere orienteres direkte på mail om dette. Hvert andet sæde i salen skal stå tomt for at opretholde myndighedernes afstandskrav. Dog må personer, der i forvejen har tæt kontakt, f.eks. fra samme husstand eller kærester (nære relationer), gerne sidde sammen. Vi beder om publikums forståelse for, at situationen kræver ekstra sikkerhedsforanstaltninger, og opfordrer alle til at følge vores medarbejderes pladsanvisninger.

På grund af kapacitetsbegrænsninger i foyerområdet opfordrer vi til, at man går hurtigst muligt til salen ved ankomst, samt at man så vidt muligt bliver siddende i salen i en eventuel pause. Det vil naturligvis være muligt at komme på toilet samt købe drikkevarer i barerne (begrænset udvalg). Barerne vil dog lukke ved arrangement start. Vi beder alle holde god afstand, samt følge vores ansattes anvisninger. Vi opfordrer til, at man sender en enkelt person i baren fremfor at gå flere. Vi anbefaler ligeledes, at benytte mobilpay eller dankort som betaling.

Vi ved, at det kan være svært, men af sikkerhedsgrunde beder vi publikum undlade at synge med under koncerter (med mindre myndighedernes afstandskrav på 2 meter kan overholdes).

Vi opfordrer alle, der har en smartphone, til at hente og installere myndighedernes Smittestop App. Skulle vi være så uheldige, at der opstår smitterisiko under vores arrangementer, så vil app’en være en effektiv hjælp til smitteopsporing. Vi følger i øvrigt myndighedernes anvisninger i tilfælde af smitteudbrud. App’en virker selvom telefonen er sat på lydløs under koncerten. Det er stadig helt afgørende, at man bliver hjemme, hvis man har symptomer. Man kan få pengene retur (billetgebyrer undtaget), hvis Musikforeningen Bygningen må aflyse en forestilling eller reducere antallet af pladser i salen. Derfor kan du trygt købe billetter til vores arrangementer og forestillinger. Da vi under de nuværende retningslinjer må gennemføre koncerter og forestillinger med begrænset kapacitet, kan der hurtigt blive udsolgt, og vi opfordrer derfor publikum til at sikre sig en billet til de koncerter, man ikke vil gå glip af. Vi henviser til online billetsalg via de direkte link på bygningen.dk.

Vi glæder os til at se jer til store live-oplevelser!

 

Ret til ændringer forbeholdes.